Chirurgie

Bij sommige vrouwen kan de vruchtbaarheid best hersteld worden door een chirurgische ingreep.

In onze vruchtbaarheidskliniek kunt u terecht voor operaties van poliepen, myomen (fibromen of vleesbomen) en laserchirurgie van endometriose of vergroeiingen. Deze ingrepen gebeuren meestal via kijkoperaties: hysteroscopisch (kijkoperatie in de baarmoeder) of laparoscopisch (kijkoperatie in de buik).

Door onze kennis van zowel chirurgische als niet-chirurgische vruchtbaarheidsbehandelingen, kunnen wij u een weloverwogen advies geven over het nut of de noodzaak van een operatie.