Patiëntentevredenheidsenquête NL

Mijnheer, mevrouw

Binnen de vruchtbaarheidskliniek wordt veel belang gehecht aan de kwaliteit van de geleverde zorg. Er werd aan ons medegedeeld dat u besloot ons fertiliteitscentrum te verlaten. Bijgevolg zouden we u hierover graag enkele vragen stellen. Uw aanmerkingen en suggesties kunnen ons helpen bij het beter uitbouwen van een kwalitatieve zorgverlening. We zouden u dan ook zeer dankbaar zijn als u onderstaande enquête zou willen invullen. Uw antwoorden zijn strikt vertrouwelijk en worden indien gewenst volledig anoniem verwerkt (zie laatste vraag).

We wensen u veel succes bij uw verdere behandelingen en hopen nog nieuws over toekomstige resultaten te krijgen.

Nogmaals onze oprechte dank.

  • Geslacht
  • Hoe kwam u bij ons fertiliteitscentrum terecht?
  • Hoeveel pogingen van de volgende behandelingen heeft u bij ons gehad?
  • Had u voordien al pogingen ondernomen in een ander fertiliteitscentrum?
  • Hoeveel pogingen van de volgende behandelingen had u in dit centrum gehad?
  • Indien u ondertussen zwanger bent, op welke manier was dat?
  • (bv. second opinion, praktische redenen, culturele/religieuze/principiële overtuigingen, problemen met: openheid, wachttijden …).
  • Wenst u bij het verwerken van deze enquête anoniem te blijven?
  • Indien niet, gelieve hier uw gegevens in te vullen: